แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดี,มกราคม 07, 2564 10:33

ปรับเวลาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

Work From Home ร้อยละ 50 ของบุคลากร

 

คัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฎิบัติงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (ตรวจวัดอุณหภูมิ)

 

ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโควิด DMHTT (Distancing / Mask Wearing / Hand Washing / Testing / Thai Cha Na)

 

ใช้ Application หมอชนะในการ Monitor ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

 

ปฏิบัติตามประกาศของ ศบคและจังหวัดอย่างเคร่งครัด

 

#แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม