TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 04, 2560 18:00


เอกสารแนบ..