ประกาศ สปอ. เรื่อง การประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 22, 2560 15:47


เอกสารแนบ..