ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการวางและพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กันยายน 26, 2561 16:25


เอกสารแนบ..