ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย.62)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 03, 2561 14:56


เอกสารแนบ..