ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สปอ. บริเวณอาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติม และบริเวณโดยรอบอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ตุลาคม 09, 2561 17:28


เอกสารแนบ..