ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สปอ. อาคารเดิม อาคารส่วนต่อเติมและบริเวณโดยรอบอาคาร สปอ. (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้นแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561-30 กันยายน 2562)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ตุลาคม 09, 2561 17:41


เอกสารแนบ..