ประกาศ สปอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทศาสตร์ สปอ. (iReport) และปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ สปจ. (iPlan) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,มีนาคม 08, 2562 14:56


เอกสารแนบ..