เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,กรกฏาคม 14, 2563 18:19


เอกสารแนบ..