ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤศจิกายน 16, 2563 15:25


เอกสารแนบ..