ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 24, 2563 9:18


เอกสารแนบ..