ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็ปไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูลสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,พฤศจิกายน 29, 2562 15:16


เอกสารแนบ..