ร่างประกวดราคาโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรศัพท์สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย VoIP - Voice IP หรือ Voice Gateway

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 02, 2562 18:19


เอกสารแนบ..