ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะทางด้านเทคนิคและราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Video Conference

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันศุกร์,สิงหาคม 14, 2563 13:31


เอกสารแนบ..