ประกาศร่างประกวดราคา ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคการและราคากลางจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 21, 2563 14:07


เอกสารแนบ..