ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 21, 2563 16:09


เอกสารแนบ..