ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่กิจกรรมผลงานเด่นของ อก. ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุและสื่อกิจกรรม ด้วยวิธี e-bidding

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,ตุลาคม 28, 2563 14:46


เอกสารแนบ..