ประกาศ ร่าง ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64- 30 ก.ย. 2564)

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ตุลาคม 29, 2563 16:30


เอกสารแนบ..