ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับ สปอ. สอจ. กรม. สาขากรมในภูมิภาค และหน่วยงานในสังกัด อก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันอังคาร,ธันวาคม 15, 2563 17:40


เอกสารแนบ..