ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของ อก.และ สปอ.

เขียนโดย สำนักบริหารกลาง เขียนเมื่อ วันพุธ,กุมภาพันธ์ 17, 2564 17:03


เอกสารแนบ..