ข่าวสมัครงาน

แบบฟอร์มบุคคลข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐNew!

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 25, 2564 13:05


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐNew!

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,กุมภาพันธ์ 25, 2564 13:03


ประกาศไม่มีผู้สมัครสอบแข่่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 25, 2563 14:45


ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,ธันวาคม 24, 2563 9:18


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานทุนหมุนเวียน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันศุกร์,ธันวาคม 18, 2563 8:08


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานทุนหมุนเวียน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,ธันวาคม 07, 2563 14:03


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤศจิกายน 18, 2563 14:55


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอังคาร,พฤศจิกายน 17, 2563 15:16


ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,พฤศจิกายน 16, 2563 15:25


ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันพุธ,พฤศจิกายน 04, 2563 11:16


Page 1 of 30