ประกาศ สปอ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันศุกร์,มกราคม 24, 2563 15:21


เอกสารแนบ..