ข่าวสมัครงาน

แบบฟอร์มบุคคลข่าวรับสมัครงาน


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ_ทักษะ_และสมรรถนะ_(ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 13:08


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 13:07


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 12:13


ประกาศจังหวัดยะลาเรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 11:05


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง : วิศวกร งานราชการ 2556

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 16, 2556 30:58


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 16, 2556 30:33


รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการ เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันจันทร์,กันยายน 16, 2556 29:53


Page 24 of 24