ข่าวสมัครงาน

แบบฟอร์มบุคคลข่าวรับสมัครงาน


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:50


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:50


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:50


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:40


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน (คนพิการ)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:30


ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 15:10


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 14:45


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล(คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 14:40


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 13:13


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ_ทักษะ_และสมรรถนะ_(ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม)

เขียนโดย สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนเมื่อ วันอาทิตย์,ตุลาคม 20, 2556 13:08


Page 28 of 29