23 พฤษภาคม 2559 12:11

e-Marketplace ที่ผู้ประกอบการควรรู้

e-Marketplace หรือ Electronic Marketplace คือ ตลาดกลางของการติดต่อซื้อและขายสินค้าหรือบริการในสื่อ Internet จึงเป็นทั้งแหล่งข้อมูลสำคัญและช่องทางการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมาก

 

โดย e-Marketplace ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์แก่ผู้ประกอบการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ผู้ประกอบการทางธุรกิจจะสามารถนำสินค้าหรือบริการมาเสนอขายแก่ผู้สนใจใน e-Marketplace ได้ พร้อมกับการค้นหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) และพันธมิตรธุรกิจ (Alliance) ใน e-Marketplace ในเวลาเดียวกันได้

 

ปัจจุบันมี e-Marketplace ที่น่าสนใจจำนวนมากเปิดให้บริการ เช่น e-Bay.com และ Alibaba.com ไม่นับรวม e-Marketplace ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานราชการของไทย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

แต่หากผู้ประกอบการจะเลือกใช้บริการ e-Marketplace ของผู้ให้บริการรายใด ควรพิจารณาถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ที่ควรมี คือ

            - ระบบการจัดกลุ่มหรือประเภทธุรกิจที่ชัดเจน

            -  e-Catalogue

            - ระบบประกาศความต้องการทางธุรกิจ (ขายและซื้อ)

            - ระบบการติดต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ

            - บริการ Website สำเร็จรูป

 

ประโยชน์และความสำคัญของ e-Marketplace

สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในปัจจุบัน คงไม่สามารถที่จะละเลยความสำคัญของ e-Marketplace ที่มีผู้เปิดให้บริการเป็นจำนวนมากในสื่อ Internet เพราะ e-Marketplace นอกจากจะเป็นช่องทางการตลาดใหม่ที่มีต้นทุนต่ำ แต่อำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้รับรู้และเข้าถึงสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้สะดวก ในขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางสร้างระบบ Supply Chain แก่องค์กรของผู้ประกอบการได้ จากความสามารถค้นหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบและพันธมิตรธุรกิจใน e-Marketplace เช่นกัน

 

นอกจากนี้ ประโยชน์ของ e-Marketplace ที่ผู้ประกอบการและผู้สนใจควรทราบ คือ e-Marketplace เป็นช่องทางให้การเข้าถึงสารสนเทศของผู้ซื้อและผู้ขายมีความเท่าเทียมกัน และเป็นระบบการซื้อขายที่ลดระยะเวลาของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในประการสำคัญ คือ การเป็นช่องทางกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการของผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง

 

อ้างอิง :  สถาบันอาหาร. (2558). e-Marketplace ที่ผู้ประกอบการควรรู้ (Online). แหล่งที่มา http://thailandfoodmarket.com/?p=1476&lang=th. พฤศจิกายน 2558.

อ่าน 2281 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น