23 พฤษภาคม 2559 12:40

กลยุทธ์การพัฒนา e-Commerce ให้สำเร็จ

e-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ช่องทางการค้าสมัยใหม่ ที่องค์กรธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถมองข้ามความสำคัญของช่องทางดังกล่าวได้

 

หากแต่การบริหารให้ e-Commerce เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ประสบความสำร็จขององค์กรได้นั้น จำเป็นที่ผู้ประกอบการจะต้องมีความตั้งใจจริงที่จะเปิดธุรกิจบนเครือข่าย Internet พร้อมกับการศึกษา ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ e-Commerce ก่อนที่จะพัฒนาระบบ e-Commerce ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร

 

กลยุทธ์สำคัญของการพัฒนา e-Commerce ให้สำเร็จ คือ

            - ผลิตภัณฑ์ในระบบ e-Commerce ต้องมีความหลากหลาย

            - มีแผนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในระบบ e-Commerce อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสื่อ Internet และสื่ออื่นๆ ขององค์กร

            - กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

            - ใช้ Social Media เช่น Facebook หรือ Twitter เป็นช่องทางการสื่อสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

            - มีระบบการรับชำระเงินที่น่าเชื่อถือ

            - กำหนดรูปแบบการบริหารการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และตรงเวลา

และในประการสุดท้าย ที่สำคัญ คือ การตอบกลับ e-Mail หรือข้อความในสื่อต่างๆ ของผู้บริโภคหรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กรให้เร็วที่สุด

 

บทบาทของ Social Media กับ e-Commerce

 

การใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter หรือ Youtube เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของ Website ที่มีระบบ e-Commerce หรือ e-Business ถือเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่องค์กรธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอน

 

ด้วย Social Media สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรได้ทั้งในภาพกว้าง หรือเป็นรายบุคคล ซึ่งช่วยลดจุดอ่อนด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเสริมจุดแข็งให้ e-Commerce มีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ดังนั้น ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่มีระบบหรือช่องทางการตลาดในลักษณะ e-Commerce หรือแม้แต่ e-Business จึงไม่ควรมองข้ามการใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายตัวสู่การแข่งขันได้

 

อ้างอิง : สถาบันอาหาร. In Facebook [Fan page}. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/ThailandFoodMarket/photos/a.1435275210073295.1073741828.1410762689191214/1442253946042088/?type=3&theater. พฤศจิกายน 2558. 

อ่าน 5663 ครั้ง
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น