23 พฤษภาคม 2559 12:55

Content_Web. 43 “น้ำดื่มบรรจุขวด PET (ขวดพลาสติก) อันตรายจริงหรือ”

ข่าวเรื่อง อันตรายของน้ำดื่มบรรจุขวด PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็น Polyester ชนิดหนึ่ง ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ขวดพลาสติกนั้น มีสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งเมื่อใช้หลายๆ ครั้ง หรือเก็บไว้ในที่ที่มีแสงแดด (อุณหภูมิสูง)

 

ข้อเท็จจริงเป็นดังนี้

 

            กระบวนการผลิตขวดบรรจุน้ำดื่ม Pet นั้น ใช้พลาสติกประเภท Polyethylene terephthalate ชื่อสาร คือ “Phthalates” ซึ่งไม่มีอันตราย แต่ข่าวที่เผยแพร่ออกไป มักกล่าวว่า เป็นสาร “Plasticizers”ซึ่งเป็นสารที่หากร่างกายได้รับในปริมาณก็จะก่อให้เกิดอันตราย 

            ดังนั้นสรุปความได้ว่า เป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากชื่อสารประกอบ เป็นชื่อที่คล้ายกันมาก สถาบันพลาสติกยืนยันว่า ขวดน้ำตากแดดไม่เป็นอันตรายและไม่มีสารก่อมะเร็ง

 

                  การวิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวดนั้น ใช้ผลการวิเคราะห์สารใดๆ ที่อาจละลายได้จากการซึมผ่าน (Migration) ออกมาเจือปนกับน้ำดื่ม  ... ผลการวิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวด PET ดังนี้

 

 

จากตารางผลการทดลอง ปริมาณสารที่ซึมมาเจือปนในน้ำดื่มมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย (ต่ำกว่า 10.0) จึงหมายความว่าน้ำที่บรรจุในขวด PET ไม่ว่าจะเป็นขวดชนิดมีสี หรือไม่มีสี มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

ดังนั้น สิ่งที่ควรพึงระวังต่อไป คือ เรื่องของความสะอาด ไม่ว่าจะใช้ภารชนะชนิดใด เมื่อใช้ปากดื่มโดยตรงจากขวดก็จะทำให้จุลินทรีย์จากช่องปากกระจายตัวไปปนเปื้อนในน้ำดื่ม และเมื่อเป็นภาวะที่มีอุณหภูมิสูง จุลินทรีย์ก็จะขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นสิ่งที่พึงระวังในการใช้ขวดบรรจุน้ำ คือ ภาชนะต้องสะอาด และมีฝาปิดมิดชิด

 

แหล่งข้อมูล:   นายคงศักดิ์  ดอกบัว , น้ำดื่มบรรจุขวด PET อันตรายจริงหรือ ?,สถาบันพลาสติกร่วมยัน ขวดน้ำตากแดดเสี่ยงมะเร็งเรื่องลวง !, (Jume 3, 2014) In website, Retrieved December 10, 2015 from
http://www.thaiplastics.org/content_attachment/attach/1392961321.pdf ,

http://www.thaiplastics.org/activities_page.php?id=210

อ่าน 2091 ครั้ง

2 ความคิดเห็น

ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น