ข่าวประชาสัมพันธ์

image
รมต.สุริยะ เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันพุธ, สิงหาคม 21, 2562 15:04 New!
image
ก.อุตฯ จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันอังคาร, สิงหาคม 20, 2562 16:47 New!
image
รัฐมนตรีฯ สุริยะ หารือประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
เขียนโดย สำนักบริหารกลาง
วันอังคาร, สิงหาคม 20, 2562 16:47 New!

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

//
วันที่ 22 สิงหาคม  2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ร่วมประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนฯ
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 18:02 New!
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 17:43 New!
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2562
ข่าวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี,สิงหาคม 22, 2562 17:19 New!

ราคากลาง.

ข่าวรับสมัครงาน