รองปลัดภานุวัฒน์ เปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม

23-01-2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร ‘นักบริหารระดับต้น’ รุ่นที่ 28 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุนีย์ โสภณ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และ นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ