วันพุธ, 29 มกราคม 2557 00:00

ถนนสายบุญ

จังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ  ณ  ถนนภิรมย์  เริ่มจากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรถึงวงเวียนน้ำพุ  ( วันพุธเว้นพุธ)