วันศุกร์, 02 มิถุนายน 2560 14:22

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ