วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 11:28

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์