วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 10:08

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC) ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์