วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 11:18

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Transformation Center (ITC) ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์