วันพฤหัสบดี, 19 เมษายน 2561 15:13

ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC)) ระดับจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์