วันอังคาร, 14 มกราคม 2563 09:42

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)