วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 14:21

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม