วันพฤหัสบดี, 23 มกราคม 2563 15:52

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม