ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a3ea13074f2e60bd72bd9ad180f6384b_S.jpg
ประชาสัมพันธ์ : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน "สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน"
01 พ.ย. 2562
media/k2/items/cache/ba41aa033d53e6a945733f8a3e40402b_S.jpg
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) และการให้บริการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
30 ต.ค. 2562
media/k2/items/cache/f2f0f95ab9de8fc6f45f4a6d8bc640bb_S.jpg
การให้บริการศูนย์ mini ITC ระดับจังหวัด และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
30 ต.ค. 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev