ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6c0c412394f2c9af0b55b0907fda4a1f_S.jpg
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกำแพงเพชร ZERO TOLERANCE
09 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/c9ff991673eba64cc573ce3a71852ab3_S.jpg
ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
06 ธ.ค. 2562
media/k2/items/cache/4a64cdd75ca7201b09fb744dbb9822e3_S.jpg
ราชพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
06 ธ.ค. 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev