วันจันทร์, 09 เมษายน 2561 10:59

ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชน เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ ITC ระดับจังหวัด