วันพฤหัสบดี, 26 เมษายน 2561 00:41

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ ITC สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร