วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 12:07

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาเช่าเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc) พร้อมพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)