ตรวจประเมินธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561

คณะตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561

ตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

คณะตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2561

เจ้าหน้าดำเนินการโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

เจ้าหน้า สนง.อุตสาหกรรม ออกพื้นให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/e65aeb587db45763649bd1bd28b7461f_S.jpg
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำรวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (ด้านการเหมืองแร่)”
15 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/563895abfe4f9590a49740a2e182038d_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีด้วยหัวใจ
13 มิ.ย. 2561
media/k2/items/cache/1b8954d8794b5d21d491ac3e0b055ccb_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัด นำคณะตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ครั้งทีั่ 2/2561
13 มิ.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม