ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/a7267f033a0bfee6833718ede4afd2a6_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกดำเนินงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12
10 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/b85b99b66aa4c9265f8db355c8a6904b_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดนิทรรศการแสดงผลงาน "อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม"
08 ก.ย. 2563
media/k2/items/cache/9ba22f70c5e858ca3bdaefa45a874df0_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
24 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev