ฺBig Cleaning Day

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณสำนักงานฯ

นิทรรศการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานอุตสาหกรรมจัด นิทรรศการ อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ผลการดำงาน ปี 2561

ตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2561

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี รับการตรวจราชการจาก นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ซีก้า นิว แมททรีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ บริษัท ซีก้า นิว แมททรีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการโลหะกรรม

การสัมมนา "คิดให้ต่าง สร้างให้โดน ในยุคประเทศไทย 4.0"

12 ก.ค. 61 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดการสัมมนา "คิดให้ต่าง สร้างให้โดน ในยุคประเทศไทย 4.0" ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ SMEs

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/b5f42166b70b6b998795dcf8ea5b3d79_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการกำกับการทำงานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรในภูมิภาค OPOAI ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/386cfbb85476dc6251838f616b87dc37_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมออกตรวจพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
20 ก.ย. 2561
media/k2/items/cache/58c1de8627b2b2b2963d5025d8d72e6e_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดการสัมมนาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดให้ต่าง สร้างให้โดน ในยุคประเทศไทย4.0”
13 ก.ย. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม