จัดนิทรรศการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

10 ก.ค. 62 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดนิทรรศการโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/0bf402d3628d00fd53156eaae952a508_S.jpg
นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
23 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/ee2bf0f0f94b826ca2aef4a632c29d98_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563
22 ม.ค. 2563
media/k2/items/cache/39b77f7bac97402894d05c2cd41e1547_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ กจ 10-1/2563
22 ม.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev