วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 16:11

สอจ.กาญจบุรี : ร่วมประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตรการ และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562