วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:45

สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562