3be64e6cd730641b9c2717883e59c47b.jpg

e64848fa7d17fea872765a0492071481.jpg

50838f548072ebaebd925bb135a2d57c.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/d601f6a570ff658132d0a3298784f783_S.jpg
หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประชุมกลุ่มประสิทธิภาพที่ 4 ณห้องประชุม M5 ชั้น3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/6fb50b7600fd949b729c4f68fd72128b_S.jpg
หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง ณ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
11 ส.ค. 2563
media/k2/items/cache/4553b18e449e5fa01a115e0bdc051916_S.jpg
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) จังหวัด
07 ส.ค. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev