วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 10:43

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างความตระหนักด้านพลังงาน ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในยุค 4.0