วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562 15:59

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562