วันพุธ, 30 กรกฎาคม 2557 11:17

โครงการถ่ายโอนภารกิจดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535

 

 

ถายโอน 1 ถายโอน 2  ถายโอน 3

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น  โดย  นายภาวีร์  ม่วงน้อย หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการถ่ายโอนภารกิจ ดูแลโรงงานตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2535  จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม 2557