ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/6ee5dcfa494d158de65f30c48b025dd1_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6
11 มี.ค. 2563
media/k2/items/cache/b0f60b731a787ac825fdc8f32371131b_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5
26 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/29c08eddb3f8f2530be9c93cd64de41e_S.jpg
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคุณภาพงานและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4
05 ก.พ. 2563